Stigsborg Havnefront

STIGSBORG HAVNEFRONT
– parallelopdrag

CFBO har sammen med EFFEKT, KCAP (NL) og ARUP deltaget i parallelopdraget om udviklingen af Stigsborg Havnefront i Aalborg – ét af de kommende års allerstørste byudviklingsområder i Danmark.

Parallelopdraget omfatter udarbejdelse af en udviklingsplan, som kan fungere som et langsigtet og strategisk styrings- og planlægningsredskab for Aalborg Kommune i udviklingen af området – en proces, der formentlig vil strække sig over flere årtier. Udviklingsplanen skal i første omgang danne grundlag for etablering af et byudviklingsselskab, der får til opgave at udvikle Stigsborg Havnefront.

Udviklingen af Stigsborg Havnefront har stor betydning for den næste store etape af udviklingen af Aalborg, med den unikke mulighed at skabe bymæssig sammenhæng på tværs af Limfjorden. Deler man Aalborg op i fire kvadranter, dannet af aksen gennem fjorden og aksen gennem broen, skal vigtigheden af den forestående opgave ses i lyset af, at man hermed tager fat på udviklingen af den sidste kvadrant. Denne udvikling skal på én gang supplere de øvrige og bygge på erfaringer fra udviklingen af dem.

Stigsborg Havnefront var for ikke længe siden et område med tung industri, herunder blandt andet virksomheden Kemira og dens stærkt forurenende produktion. Om kort tid er Stigsborg Havnefront en del af midtbyen og sammen med det øvrige Aalborg centrum for udviklingen i Nordjylland, et omdrejningspunkt for globale, nationale og regionale relationer.
Med udviklingsplanen skal der skabes et fundament for udviklingen af et af de mest attraktive og fremtidssikrede byområder i Aalborg.

ROLLE
CFBO har bidraget til udviklingen af masterplanen med særligt fokus på at øge projektets strategiske styrke, visioner, bæredygtighed og økonomiske realiserbarhed. CFBO bidrager desuden konkret med udarbejdelse af helhedsplan mm.

PROJEKTDATA
KUNDE: Aalborg kommune og Aalborg Havn
SAMARBEJDSPARTNERE: EFFEKT, KCAP, ARUP
PROJEKTWEB: www.stigsborg-havnefront.dk