Sydhavnskvarteret i Aarhus

SYDHAVNSKVARTERET
– udviklingsplan – værdi- og kvalitetskatalog

CFBO har bidraget til udarbejdelsen af en Udviklingsplan samt et Værdi- og Kvalitetskatalog for Sydhavnskvarteret i Aarhus.

Sydhavnskvarteret er den sydlige slutsten i omdannelsen af de bynære havnearealer i Aarhus og har desuden vist sig at være et mest komplekse områder i havneomdannelsen: Et krydsfelt mellem betydelige miljøinteresser, investorinteresser, særdeles sammensatte bruger og lejerinteresser og bevaringsinteresser. Arbejdet har dermed indebåret en omfattende proces med et stort antal både interne og eksterne interessenter. Rådgivningen af Aarhus Kommune i forbindelse med udviklingsplanen har i høj grad handlet om at etablere sammenhængen mellem de tekniske forudsætninger, de mange interesser i området, den fysiske plan og strategier for realisering og salg.

Rådgivningen har bl.a. omfattet:

  • Tilrettelæggelse og facilitering af workshops for borgere, interessenter/bruger/lejere/investorer og projektets advisory board.
  • Udarbejdelsen af et omfattende teknisk og planfagligt forudsætningsmateriale herunder bidrag til og sparring med Aarhus Kommune i forbindelse med udarbejdelse af miljøvurdering.
  • Strategisk og planfaglig rådgivning i forbindelse med det første grundsalg i området.
  • Udarbejdelse af en helhedsorienteret fysisk, strategisk og økonomisk udviklingsplan, som bl.a. omfatter en innovativ udviklings- og udbudsstrategi. Hertil udarbejdelse a et Værdi- og Kvalitetskatalog, som skal fungere som et kvalitativt styringsredskab i udviklingen af området.
  • Udarbejdelse af en samlet økonomimodel for grundsalg og byggemodning.
  • Facilitering af den tværfaglige, kommunale projektgruppes arbejde.
  • Omfattende dialog med Planafdelingen, CME/miljø, eksisterende brugere og lejere etc.
  • Bidrag til den politiske proces gennem løbende udarbejdelse af politiske notater og beslutningsoplæg.
  • Tæt samarbejde med en mægler (Sadolin & Albæk) om prissætning af byggeretter.

Udviklingsplanen og Værdi- og Kvalitetskataloget blev vedtaget af byrådet d. 4. april 2018. Begge dokumenter samt yderligere information om Sydhavnskvarteret kan findes her: https://sydhavnskvarteret.dk/

Rolle:

CFBO’s Peter Frost-Møller har været tilknyttet projektet som projekt- og procesleder og som den gennemgående rådgiver og pennefører på udviklingsplan og værdi- og kvalitetskatalog fra starten af 2015 og frem til aflevering af det endelige forslag i foråret 2017, først i regi af sin ansættelse hos Bascon og siden i regi af CFBO som underrådgiver for Bascon/COWI. Ud over Peter Frost-Møller har CFBO’s Inger Haarup Borchmann deltaget i projektet i forbindelse med bl.a. procesdesign og konferenceafvikling, ligesom Kasper Albrektsen har bidraget i forbindelse med udarbejdelsen af det endelige forslag til udviklingsplan og værdi- og kvalitetskatalog.

Opgaven er udført som underrådgiver for Bascon/COWI.