Sydlige brofæste, Viborg

DET SYDLIGE BROFÆSTE
– helhedsplan for nyt byområde i Viborg Baneby

CFBO har for Viborg Kommune udarbejdet en helhedsplan for det sydlige brofæste, næste udviklingsområde i Viborg Baneby.

Målet med helhedsplanen er at skabe et attraktivt byområde i tæt kontakt med det nye gymnasium, Hærvejsbroen og Viborg Baneby

Med helhedsplanen er der skabt et oplæg til udvikling af en bydel med blandet funktioner og boligformer. Et sted hvor fællesskaber er i centrum og hvor områdets fysiske struktur søger at blande offentlige og private områder. I bydelen møder man naboen, den studerende, en handlende eller en på tur gennem byen, det har en stor betydning for oplevelsen af tryghed og aktivitet i bydelen. Dette bygges på to centrale principper; en tæt bydel med den tætte bys kvaliteter, blandet med private opholdsarealer i direkte tilknytning til den enkelte bolig og attraktive tagterrasser.

Målet er at skabe en attraktiv bydel med diversitet i befolkningssammensætningen og en sammensætning af flere forskellige boligtypologier, så området fremstår med stor diversitet i både boligtyper og arkitektur.

Helhedsplanen har også haft til mål at danne grundlag for udarbejdelsen af en lokalplan, for fremtidige ungdomsboliger, samt sammenhængen med Hærvejsbroen.

ROLLE
CFBO har tegnet helhedsplanen samt undersøgt og analyseret de planlægningsmæssige forudsætninger. CFBO har samtidigt udarbejdet grundlaget til den kommende lokalplan.