Tinglev og Bolderslev

TINGLEV OG BOLDERSLEV
– områdefornyelse

CFBO har bistået Aabenraa Kommune med udarbejdelse af områdefornyelsesprogrammer for Tinglev og Bolderslev og har i den forbindelse bidraget til at udarbejde grundlaget for en godkendelse af byfornyelsesprogrammerne i byrådet.

Projektet i Tinglev har haft fokus på indsatser, der aktiver den statsejede Hovedgade, der løber igennem byen som en livsnerve, og som flere steder er forsømt. Gennem områdefornyelsesprogrammet er projekter, der dels skaber liv og dels skaber en bedre oplevelse af Hovedgaden prioriteret. Det er et arbejde med hverdagslivets mødesteder, hvor Skolekrydset og Centerpladsen er valgt som konkrete indsatssteder. Skolekrydset skal være det nye fælles mødested mellem den danske skole og den tyske skole, hvor børn på tværs af baggrund, kultur og køn kan mødes. Centerpladsen er byens torv, der i fremtiden skal være mere end en parkeringsplads. Det skal være byens samlingssted.

Projektet i Bolderslev søger at skabe en mere sammenhængende by gennem et helhedsorienteret fokus på fornyelse af de store infrastrukturer. Bolderslev er en gammel stationsby uden station, hvorved jernbanen nu deler byen i to. Byens skole ligger på den ene side, mens byens fritidscenter ligger på den anden. Manglende over- og undergange har gjort det usikkert for byens borgere at bevæge sig mellem disse to centre.
Med områdefornyelsesprogrammet skabes en mere sammenhængende by med en helhedsorienteret strategi, der er forankret hos både kommune og arbejdsgrupper.

ROLLE

CFBO har udarbejdet områdefornyelsesprogrammerne og har i den forbindelse deltaget i og faciliteret planlægning og gennemførelse af workshops med lokale arbejdsgrupper og borgere. Områdefornyelsesprogrammerne er udarbejdet i tæt samspil med arbejdsgrupper og Aabenraa Kommune.

PROJEKTDATA
KUNDE: Aabenraa Kommue
UDFØRELSE: 2017-2018
HONORAR: under 500.000 kr.