Tønder Kommune, strategiplan

Strategiplanen er udviklet med økonomisk støtte fra kampagnen ”På Forkant”. Kampagnen er igangsat af Realdania, KL og Erhvervsstyrelsen med formålet at styrke tilpasning, omstilling og udvikling i områderne udenfor de større byer.

Tønder Kommune har med projektet Borgere, Byer, Boliger 2030 valgt at sætte fokus på de meningsfulde relationer, som kommunens byer og steder indgår i. Det har resulteret i en strategiplan, som beskriver, hvordan arbejdet med klynger og netværk kan udgøre et vigtigt redskab til realistisk og positiv omstilling og udvikling i kommunens lokalsamfund samt tilpasning af byerne og landsbyerne til de strukturelle udfordringer, som et faldende befolkningstal og betydelige demografiske forskydninger stiller kommunen over for.

Strategiplanen består af to overordnede dele – en kort analyse, en vision og fire mål for udvikling af Tønder Kommunes by- og bosætningsnetværk,samt en værktøjskasse relateret til udvikling af klynger og netværk. Her beskrives både en række langsigtede strategiske mål og mulige indsatser i forhold til udviklingen af klynger og netværk mellem byer, landsbyer og lokalområder og en række konkrete anbefalinger til konkrete initiativer.

ROLLE
CFBO er projektleder på Bascons rådgiverhold i samarbejdet med Tønder Kommune og lokale interessenter om udvikling af strategiplanen.

PROJEKTDATA
KUNDE: Tønder kommune, Realdania, KL og Erhvervsstyrelsen
SAMARBEJDE: Bascon, Urland
UDFØRELSE: 2015-2016
HONORAR: < 500.000 kr.
PROJEKTWEB: www.paaforkant.dk