Tønder Kommune, strategiplan

TØNDER KOMMUNE
– strategiplan

CFBO har, som en del kampagnen ’På Forkant’ igangsat af Realdania, KL og Erhvervsstyrelsen, udarbejdet en strategiplan for Tønder Kommune med titlen ’Klynger og netværk som udviklingsstrategi’.

Tønder Kommune har med projektet ’Borgere, Byer, Boliger 2030’ sat fokus på de meningsfulde relationer, som kommunens byer og steder indgår i. Det har resulteret i strategiplanen, som beskriver, hvordan man kan bruge arbejdet med klynger og netværk som et vigtigt redskab til realistisk og positiv omstilling og udvikling i kommunens lokalsamfund, samt tilpasning af byerne og landsbyerne til de strukturelle udfordringer, som et faldende befolkningstal og betydelige demografiske forskydninger stiller kommunen over for.

Strategiplanen består af to overordnede dele;

  • En kort analyse, en vision og fire mål for udvikling af Tønder Kommunes by- og bosætningsnetværk.
  • En værktøjskasse relateret til udvikling af klynger og netværk. Her beskrives en række langsigtede, strategiske mål og mulige indsatser i forhold til udviklingen af klynger og netværk mellem byer, landsbyer og lokalområder, og en række konkrete anbefalinger til konkrete initiativer.

ROLLE
CFBO har været projektleder på rådgiverholdet, og har stået for selve udarbejdelsen af strategiplanen. CFBO har samtidigt faciliteret workshops samt en fælles konference i regi af kampagnen ’På Forkant’, med udgangspunkt i udfordringerne for Tønder Kommune.

PROJEKTDATA
KUNDE: Tønder kommune, Realdania, KL og Erhvervsstyrelsen
SAMARBEJDE: Bascon, Urland
UDFØRELSE: 2015-2016
HONORAR: < 500.000 kr.
PROJEKTWEB: www.paaforkant.dk