Tøndermarsk initiativet

TØNDERMARSK INITIATIVET
– destinationsstrategi og handlingsplan

Kvistgaard+Hird har sammmen med CFBO udviklet en destinationsstrategi for Tøndermarsk-området, gældende for 2017-2021, og en operationel og strategisk forankret handlingsplan for 2017-2018.

Med afsæt i visionen om at gøre det ”mere attraktivt at gæste, arbejde og bo i Tøndermarsken”, definerer destinationsstrategien 7 strategiske mål for henholdsvis infrastruktur, overnatning og bespisning, produktudvikling, markedskommunikation, business intelligence, organisering og service. Til strategien knytter sig en handlingsplan med 32 handlinger, som gør det muligt at eksekvere effektivt på strategien.

Strategi og handlingsplan er udarbejdet på baggrund af en række interviews og seminarer med lokale aktører og interessenter.

Projektet forløber parallelt med CFBO’s rolle som procesrådgiver i forbindelse med Tøndermarsk initiativet som helhed og specifik områdefornyelsen i Højer.

ROLLE
CFBO er Kvistgaard+Hird’s sparringspartner på strategi og handlingsplan og vores rolle er desuden at sikre, at der skabes sammenhæng mellem destinationsstrategien og de øvrige processer vedrørende byomdannelsen og områdefornyelsen i Højer som porten til Tøndermarsken.

PROJEKTDATA
KUNDE: Tønder kommune og Realdania
UDFØRELSE: 2017
HONORAR: < 500.000 kr.