Tre strategisk-fysiske udviklingsplaner

Byværksted Stege

TRE STRATEGISK-FYSISKE UDVIKLINGSPLANER

– Vordingborg, Præstø & Stege

CFBO udarbejder sammen med SLA for Vordingborg Kommune tre strategisk-fysiske udviklingsplaner i et koordineret parallelt forløb for havnene i henholdsvis Vordingborg, Præstø og Stege. I de tre kystbyer med sammenfaldende klimamæssige udfordringer men med forskellig identitet og træk, arbejdes der i en involverende og samskabende proces med de stedsspecifikke byrum, vandrum og bygninger på havnen, med et fokus på fritid- og vandaktiviteter samt klimatilpasning.

CFBO har været ansvarlig for inddragelsesprocesserne, herunder planlægning, facilitering og opsamling. Inddragelsesprocessen er sket gennem to spor – et kommunalt
spor med interne, kommunale aktører, og et spor for eksterne aktører i hver af de 3 byer.

I det interne spor er der afholdt 3 workshops med de administrative kerneaktører. Der er indsamlet viden om områdernes forskelligheder, potentialer og særligt deres udfordringer, kvalificering af planerne samt workshop med fokus på realisering sammen med byerne.

Sideløbende er der i hver by afholdt ”byværksteder”, hvor borgerne og havneområdernes øvrige aktører har afdækket muligheder og udfordringer og kommet med deres behov og ønsker til udviklingen af havneområderne. En særlig målgruppe på byværkstederne er byernes ildsjæle, foreninger og andre interessenter, som gerne vil være med til at løfte opgaven. Der er desuden afholdt et fælles byværksted på tværs af byerne, både for at fastholde engagement og for at se hvordan de tre byer kan lade sig inspirere af hinanden, samarbejde og understøtte hinanden i deres udvikling.