Udviklingskoncept

UDVIKLINGSKONCEPT
– udviklingsparadigme for porteføljestyring

Silkeborg Kommunes ejendomsstrategi (2016-2020) sætter fokus på, at de kommunale ejendomme skal have større værdi for fællesskabet. Det kræver, at der skal skabes sammenhæng i opgaveløsningen, både internt i kommunen imellem afdelingerne men også i samarbejdet med og involveringen af de lokale aktører.

Som resultat heraf ønskede Silkeborg Kommune at udvikle et tværkommunalt koncept for, hvordan man i kommunen kunne håndtere større investeringer, så de giver optimale fysiske rammer, der understøtter lokalområderne og styrkerkommunens portefølje.

Det tværkommunale koncept udvikledes hen over 2018 til et ’Udviklingsparadigme for Porteføljestyring’ af kommunale ejendomme. Udviklingsarbejdet fandt sted i en tværfaglig kommunal projektgruppe, der mødtes til adskillige workshops. Metoden opsummeredes i et samlet redskab, der fremadrettet bliver del af kommunens interne redskabskasse.

ROLLE
CFBO planlagde og gennemførte workshops med projektgruppen. Her blev adskillige redskaber testet og videreudviklet.

På baggrund af udviklingsarbejdet udvikles konceptet i både tekst og diagrammer. Endeligt samledes det hele i et dokument indeholdende en fasebeskrivelse samt et værktøjskatalog, der på enkel og overskuelig vis forklarer udviklingstrin, milepæle og handlemuligheder.