Udviklingsplan for Hobro

HOBRO MIDTBY
– udviklingsplan

CFBO har bistået Mariagerfjord Kommune med udarbejdelsen af en udviklingsplan for Hobro Midtby samt for Hobro som helhed. Udviklingsplanen er udarbejdet på baggrund af strategiplanen ’Med Byerne Forest’, der har som ambition, at Hobro skal udvikles som Mariagerfjord Kommunes ’lille storby’. Byrådet har nedsat et §17.4-udvalg til udarbejdelsen af udviklingsplanen. Udvalget udgøres dels af repræsentanter for byråd og forvaltning, dels udvalgte fagfolk og repræsentanter for byens og midtbyens aktører.

Målet med udviklingsplanen for Hobro Midtby er at skabe et grundlag for konkrete beslutninger og prioriteringer, som samlet set udgør forudsætningerne for en levende bymidte, der kan bidrage til at realisere Mariagerfjord Kommunes målsætning om Hobro som kommunens lille storby.
Udviklingsplanen skal sikre et helhedsperspektiv på håndtering af byliv. Udviklingsplanen har fokus på at skabe byliv gennem en fortætning, fornyelse og funktioner – for at sikre en by, der opfører sig som en lille storby, og som appellerer til en endnu bredere målgruppe.

ROLLE
CFBO har gennem hele processen faciliteret §17.4-udvalgets arbejde og har gennem oplæg og workshop bidraget til at klæde udvalgsmedlemmerne på til at foretage kvalificerede diskussioner og nå anbefalinger, der kan integreres i udviklingsplanen for Hobro Midtby. CFBO har desuden omsat resultaterne af §17.4-udvalgets arbejde til udviklingsplanen.