Udviklingsplan for Holstebro

UDVIKLINGSPLAN FOR HOLSTEBRO
– parallelkonkurrence og involvering

Holstebro Midtby har meget at byde på. Her er handelsmuligheder, et rigt udvalg af uddannelses- og kulturinstitutioner og med den nyligt åbnede motorvejsforbindelse er tilgængeligheden i top. Her er plads til finkulturen og store armbevægelser og her er mulighed for at leve et rigt hverdagen.

I kommunen siger man gerne, at her har man ’Kulturen til forskel’. Det er et brand – en fortælling – som byen og kommunen vil arbejde for at understøtte fremadrettet. Store omdannelsesprojekter tæt ved og i Holstebro Midtby fordrer en samlet tilgang til planlægningen af byen.

I et samarbejde mellem Holstebro Kommune og Færch Fonden er der skabt et privat Byudviklingsselskab, der fremadrettet vil kunne være med til at præge udviklingen af byen. En af de første store milepæle for Byudviklingsselskabet er udviklingen af en samlende Udviklingsplan, der med store ambitioner og fokus på realiserbarhed skal samle byens interessenter. Udviklingsprocessen tilrettelægges som en parallelkonkurrence. Forud herfor gennemføres en ambitiøs involvering hvis input skal være med til at forme kravene til den opgave, de konkurrerende teams skal arbejde med.

ROLLE
CFBO varetager planlægningen og gennemførslen af en omfattende og ambitiøs involvering af byens borgere og interessenter – blandt andet organiseret i et Byforum. Involveringen byder ud over workshops også på afholdelsen af en Bykonference med eksterne oplægsholdere og en aktiverende værkstedsdel.

Herudover udarbejder CFBO prækvalifikationsannoncen og det endelige konkurrenceprogram, der udsendes til de udvalgte teams.

På den anden side af programmeringsfasen udfylder CFBO rollen som konkurrencesekretær undervejs i parallelkonkurrencen og i bedømmelsesfasen.