Udviklingsstrategi for Hornslet

UDVIKLINGSSTRATEGI FOR HORNSLET –  udviklingsstrategi

Hvis en by vokser eksplosivt, hvordan sikres det så at væksten leder til en bedre by? CFBO har bistået Syddjurs Kommune med et tidligt bystrategisk studie af, hvordan Hornslet på bedst mulig måde omfavner de nye muligheder byen står overfor, når letbanen snart åbner. Byen vokser allerede kraftigt, og indenfor en årrække kan Hornslet i højere grad have karakter af forstad til Århus. Med mange nye borgere stiller det store krav til byen og udbuddet af offentlig service. Analysearbejdet viser, hvordan fremtidens Hornslet kan stå på skuldrene af sig selv og omsætte væksten til en rigtig god by.

Analysearbejdet tager afsæt i dels den officielle befolkningsprognose for Syddjurs Kommune, og dels 2 alternative vækstscenarier for Hornslet udarbejdet som en del af projektet – i samarbejde med BoelPlan. På baggrund af dem, er byens vækst fremskrevet i forskellige scenarier med fokus på at kortlægge de bystrategiske overvejelser, politiske beslutninger og offentlige investeringer, som bør følge med befolkningstilvæksten. CFBO har udarbejdet en række anbefalinger på baggrund af analyser og tværfaglige workshops med personer bredt udvalgt fra den kommunale forvaltning. Anbefalingerne sætter retningen for en mulig udvikling af Hornslet de kommende år.