Ungdomsboliger i Viborg

BROLANDING II
– ungdomsboliger i Banebyen i Viborg

CFBO har for Boligselskabet Sct. Jørgen tegnet forslag til ungdomsboliger ved det sydlige brofæste i Viborg Baneby.

Brolandingen 2 er et nyt byggeri i Viborg Baneby – et tidligere industriområde, som i øjeblikket gennemgår en omfattende forandring. Brolandingen har en helt central placering lige der, hvor den nye Hærvejsbro, der binder den nye bydel sammen med byen, “lander” i Banebyen, og er dermed det tætteste på midtbyen man kan komme i området, og har samtidig en meget markant synlighed fra hele baneterrænet.

Byggeriet er skitseret til at indeholde ungdomsboliger med tæt kontakt til det nye Midtbyens Gymnasium på den modsatte side af banen. Brolandingen 2 vil sandsynligvis blive det første byggeri på Brofæstet, og dens placering og karakter vil have stor betydning for hvordan området kommer til at udvikle sig. Bygningen er disponeret med en samling volumener med hver sin karakter i murværket. De tre primære volumener bindes sammen af indre svalegange, der både forbinder lejlighederne og skaber opholdsrum og muligheder for tilfældige møder mellem beboerne.

Bygningen rejses på søjler, hvor den primære ankomst med tiden bliver på 1. sal med direkte adgang fra et kommende dæk, der forbinder bygningerne i området med Hærvejsbroen og Viborg Midtby. Bygningen lander på terrænet i den vestlige ende, hvor der placeres diverse fællesfaciliteter for beboerne samt skabes forbindelse til både cykel- og bilparkering.

Bygningens tagflader bliver en aktiv del af bygningen, hvor der indrettes 2 store tagterrasser der sikrer attraktive opholdsarealer og muligheder for at beboerne kan samles.

De tre primære volumener har hver sin karakter i murværk, i vinduernes placering og den generelle fremtræden. Det giver et vekslende udtryk, der fortæller om den samlede helhed som en bygning, men også som de tre volumener der hver kan og skal noget forskelligt.