Værebro Park

VÆREBRO PARK
– strategisk udviklingsplan

Partnerskabet mellem Realdania, Gladsaxe Kommune, DAB, GAB og afdelingen Værebro Park arbejder med at dedikeret mål om at udvikle Værebro Park fra et isoleret boligområde til en velfungerende, mangfoldig bydel der er tæt koblet til den omkringliggende by.

Sammen med Arkitema, PLUSS Leadership og Scope Communication er CFBO valgt som kunsulent til at udarbejde en strategisk udviklingsplan for Værebro Park, der med afsæt i helhedstænkning og koordinering mellem kommune og boligorganisation, kobler arbejdet med sociale indsatser og de fysiske rammer. Fokus er rettet mod sammenhængen til den omkringliggende by gennem indsatser, som kombinerer fysisk byudvikling med sociale, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige virkemidler.

Målet er at formulere en langsigtet strategisk udviklingsplan, hvor Værebro Park tænkes sammen med hele udviklingen af Bagsværd samt de ambitiøse mål, som Byrådet i Gladsaxe Kommune har sat sig for udvikling af kommunen. Det handler om at styrke alliancer og partnerskaber mellem beboerne, kommune, foreninger og private investorer, og om at se på muligheden for at etablere nye boligformer og om at placere serviceerhverv, handel og fritidsaktiviteter, så borgere udefra får en naturlig forbindelse til området og oplever det som en attraktiv del af byen. Ikke mindst vil der blive arbejdet med at inddrage lokale skoler og erhvervsliv i en styrket uddannelses- og beskæftigelsesmæssig indsats.

Udviklingsstrategien for Værebro Park skal danne afsæt for at gennemføre konkrete indsatser i tæt samspil med beboerne i boligområderne.

Projektet er en del af Realdanias By i Balance-program, hvor Realdania frem til 2020, i partnerskab med kommuner og boligorganisationer, vil udvikle strategier og konkrete projekter for socialt bæredygtige bydele. Målet er, at de udsatte boligområder skal udvikle sig til levende bykvarterer med gode og trygge rammer at vokse op i. I sidste ende handler det om, at alle skal have de samme muligheder i livet. Uanset hvor man vokser op.

ROLLE
CFBO har ansvar for den bystratgeiske og fysisk dimension, samt linket til realiseringen af de stratgiske udviklingplan.