Vesthimmerland

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE
– strategiplan for bosætning

Vesthimmerland Kommune har med projektet ’Nye spillere på hjemmebanen’ taget livtag med vilkårene for bosætning i Vesthimmerland.
Strategiplansprojektet ’Nye spillere på hjemmebanen’ havde til formål at analysere de specifikke, lokale vilkår for bosætning og på den baggrund udvikle en differentieret strategi for bosætning – baseret på dyb viden om de konkrete og stedbundne bosætningsparametre. Målet har været, at Vesthimmerlands Kommune med strategien får et redskab til mere effektfuldt og mere målrettet at skabe effekt og kvalitet i arbejdet med bosætning.

Fokus i projektet ligger på at identificere de vigtigste bosætningsagenter og på at formulere konkrete indsatser og redskaber, som kan gøre bosætningsagenterne i stand til at gøre en reel forskel i forhold til at tiltrække og fastholde borgere i Vesthimmerlands Kommune.

Strategiplanen foreslår:

  • En differentieret tilgang, hvor byers og områders karakteristika dyrkes
  • At der i særlig grad arbejdes med stedstilknytning
  • At der samarbejdes med kommunens ’bosætningsagenter’ – virksomheder, ejendomsmæglere, uddannelsesinstitutioner, borgere og foreningsliv om bosætning

Projektet er ét af de 20 støttede projekter under kampagnen ’På Forkant’, som er iværksat af Realdania, KL og Erhvervsstyrelsen med henblik på at udvikle ny viden og nye metoder til strategisk planlægning i Danmarks yderområder.

ROLLE
CFBO har fungeret som projektleder på Bascons rådgiverhold i samarbejdet med Vesthimmerlands Kommune og lokale interessenter om udvikling af strategiplanen.

PROJEKTDATA
KUNDE: Vesthimmerland Kommune, Realdania, KL og Erhvervsstyrelsen
SAMARBEJDSPARTNERE: Bascon, BDO
PROJEKTWEB: www.paaforkant.dk