Vores Bredgade

VORES BREDGADE
– forsøgsprojekt byfornyelse

Vores Bredgade – genopdagelsen af stationsbyens hovedgade, er et projekt under ministeriets forsøgspulje med titlen ’Butiksgader og bymidter under pres’. Forsøgsprojektet til 4.5 mio kr. bygger på borgerinvolvering og samskabelse, og udmærker sig ved at det alene rammerne for projektet, der er beskrevet på forhånd. Projektet beskæftiger sig med hovedgadens ændrede rolle, hvor der i et fællesskab mellem kommune, borgere og interessenter eksperimenteres med nye løsninger på hovedgadens udfordringer i Langå.

Bredgade har, som mange andre stationsbyers hovedgade, ændret karakter igennem årene. Gaden er ikke længere en monofunktionelle handelsgade, men en hybrid mellem handels- og boliggade. Gadens funktioner har ændret sig, men gaden har fortsat en rolle at spille som mødested for selvforståelsen i Langå By.

De endelige forsøgselementer bliver løbende defineret sammen med borgerne i Langå i en løbende proces. I den første halvdel af projektperioden er der lagt vægt på ’Den mentale byudvikling’ og brugen af midlertidighed som en umiddelbar dialogform i byudviklingen. Midlertidighedens eksperiment fordrer innovation og mod, hvilket giver planlæggere mulighed for at nå ud over skrivebordet til aktørerne i det pågældende byområde og sammen finde nye gode løsninger, på de komplekse udfordringer vores byer står overfor.

ROLLE
CFBO har været tovholder på projektet i en overgangsperiode efter projektleder på forsøgsprojekts jobskifte til CFBO.