Willemoesgadekarréen

WILLEMOESGADEKARRÉEN
– konkurrencerådgivning

CFBO er rådgiver for Freja ejendomme, statens ejendomsselskab, i forbindelse med afholdelsen af et parallelopdrag for udviklingen af Willemoesgadekarréen på Trøjborg i Aarhus. Opgaven består i at gennemføre en indbudt prækvalificering med deltagelse af 10 udvalgte og tværfagligt sammensatte teams, udarbejde beslutningsgrundlag i forbindelse med udvælgelse af 4 teams, gennemføre inddragelsesprocesser med beboerne i den omkringliggende by samt udarbejde program for parallelopdraget og facilitere selve parallelopdragsprocessen.

Et centralt element i opgaven har været at planlægge, facilitere og gennemføre af en såkaldt ’Drop In’-workshop hvor naboer, interesserede investorer og konkurrerende teams havde mulighed for at se områdets bygninger og høre om karréens historie samt at komme med input til programmet og opgaven for parallelopdraget.

Målet med parallelopdraget er at belyse områdets omdannelsespotentiale som grundlag for at udarbejde en helhedsplan, der kan danne afsæt for dialog med potentielle investorer samt en efterfølgende byggeretsgivende lokalplan.

 

ROLLE
CFBO varetager rollen som proces- og projektleder i forbindelse med gennemførelse af parallelopdraget, samt at sikre koordineringen mellem Freja Ejendomme og Aarhus Kommune.

PROJEKTDATA
KUNDE: Freja ejendomme
SAMARBEJDSPARTNERE: VMB-arkitekter, Søren Jensen A/S, Sadolin&Albæk og Via Trafik
UDFØRELSE: 07/2017 – 03/2018
HONORAR: < 500.000 kr.